Chính sách thanh toán

Hình thức thanh toán

Đông Trùng Hạ Thảo Phú Hưng chấp nhận các hình thức thanh toán dưới đây và áp dụng cho tất cả đơn hàng thông qua website dongtrunghathaophuhung.net

Thanh toán chuyển khoản

Ngân hàng TMCP Đông Á (Đông Á Bank)

STK: 0111403647

Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Minh

Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (COD)

Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng

Chính sách bảo mật thông tin thanh toán cho khách hàng

1 Cam kết bảo mật

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại dongtrunghathaophuhung.net đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

2 Quy định bảo mật

– Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:
• Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).
• Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

3 Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Đông Trùng Hạ Thảo Phú Hưng áp dụng với Khách hàng:
Thông tin thẻ thanh toán của khách hàng không lưu trên hệ thống của Đông Trùng Hạ Thảo Phú Hưng mà được lưu giữ và bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS trên Đối Tác Cổng Thanh Toán.
Khách hàng truy cập vào website thông qua giao thức HTTPS – HyperText Transfer Protocol Secure (giao thức truyền tải siêu văn bản bảo mật).

Scroll to Top